Niyazi Sayın

Hakkında

NİYAZİ SAYIN

1927’de Üsküdar’da doğdu. İlk ve orta okulları, Paşakapısı’nda, liseyi Haydarpaşa ve Beyoğlu’nda okuduysa da, cihan harbi nedeniyle tahsilini tamamlayamadı. Ailesinin musıkiye aşina olması nedeniyle küçük yaştan itibaren geliştirdiği musıki yeteneği nedeniyle, askerlik hizmetine başladığı eğitim alayında iken İstanbul Belediyesi Konservatuarı’na gönderildi. 1947 senesinde tanıştığı Mustafa Düzgünman, deyim yerindeyse hayatının akışını değiştiren kişi oldu. Onun vasıtasıyla tanıştığı Üsküdar Musıki Cemiyeti üyelerinden Neyzen Emin Bey’in etkisiyle neyzenliğe adım attı. 4 Mart 1948 tarihinde satın aldığı ney ile ilk meşklerini Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi Abdülbaki Dede’nin oğlu Gavsi Baykara’dan aldı. Daha sonra Necmeddin Okyay tarafından Resim-Heykel Müzesi müdürü, ressam ve neyzen Halil Dikmen’e götürüldü. 21 Ocak 1949 tarihinde gördüğü ilk dersi müteakib 15 yıl boyunca her perşembe günü ondan ney ve ahlâk dersi aldı. Daha sonra bu derslere resim de eklendi. Bu esnada dini musikiyi öğrendiği Mustafa Düzgünman’dan ebru ve cild san‘atları ile fotoğrafçılığı öğrendi. Ayrıca yine ondan tesbih koleksiyonculuğunu öğrendiği gibi, altı ay kadar da Edirnekapı’da Galip Usta’ya devam ederek tesbih imalini öğrendi. Bu esnada Üsküdar Mûsikî Cemiyeti’nde devam eden Niyazi Sayın, Neyzen Süleyman Erguner ile İstanbul Radyosu’nda icra ettiği saz eserleri ile Nevzat Atlığ’ın dikkatini çekince, 1954’ten itibaren İstanbul Radyosu’nun müzik yayınlarında vazife almağa başladı. 1956’da Münir Nureddin Selçuk’un arzusu ile İstanbul Belediyesi Konservatuarı icra heyetine girdi. 1969’da kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı’nda öğretim görevlisi ve nefesli sazlar ana bilim dalı başkanı olarak görev aldı. 1980’de Seaatle Üniversitesi’nin daveti üzerine bir yıl kadar Tanbûrî Necdet Yaşar ile birlikte Türk mûsikîsi eğitimi vermiş olan Niyazi Sayın, halen Teknik Üniversite’deki vazifesine devam etmekte, yurt içinde ve başta İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkeler olmak üzere yurt dışında konserler vermektedir. Ebru sanatını da kişisel ve karma sergilerle devam ettirmektedir. Ayrıca fotoğraf, tesbihçilik, sedef kakmacılığı, tornacılık, balıkçılık, gülcülük, ağaç işleri ve kuşçulukla da ilgilenmektedir.
Scroll to Top